Ing. Vladimír SkácalIng. Libor SkácalIng. Jan Skácal
www.skacal.cz

.: O SPOLUPRÁCI

Zajišťujeme komplexní činnost v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, poradenství při nakládání s chemickými látkami a při nakládání s odpady, u klienta na základě mandátní smlouvy.

Komplexní služba zahrnuje zpracování a vedení předepsané dokumentace, školení, sledování kontrol a revizí a bezúplatné zprostředkování jejich provedení, provádění kontrol na pracovištích, vyšetřování pracovních úrazů, včetně sepsání. A další jiné činnosti vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb. v platném znění, ze zákona č.133/1985 Sb. v platném znění a následných právních předpisů a technických norem.

Služba je nabízena podle potřeb klienta - v různých úrovních rozsahu činnosti i ceny. Podle potřeby klienta je možno nabídnout a zajistit pohotovostní službu pro případ mimořádné události (v odpoledních a nočních hodinách, včetně svátků a volných dnů ).

Provádíme vstupní, výstupní i průběžné audity systémů jakosti a logistických systémů – podle mezinárodních standardů (ISO 9000). Výstupem z těchto auditů může být kromě standardní zprávy o stavu daného systému také „Návrh na realizaci změn“. Na tento návrh následně podle potřeby navazují vlastní analýzy logistických a kvalitativních funkcí systému řízení firmy v rozsahu, který umožní sestavit a dokumentovat projekt.

Cena je stanovena na základě rozsahu, velikosti a složitosti vykonávaných činností. Velice záleží na Vašich požadavcích a nelze ji tedy jednoznačně uvést předem. Pro předběžnou kalkulaci nás prosím kontaktujte.

TOPlist Copyright © 2010 | vytvořil Martin Tomášek. Wedos