Ing. Vladimír SkácalIng. Libor SkácalIng. Jan Skácal
www.skacal.cz

.: CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ


Níže je uveden seznam námi obdržených certifikátů a osvědčení. Pro lepší přehlednost je seznam členěn dle tematických celků.

 • Bezpečnost práce
  • Prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • Specialista OHSAS
  • Auditor OHSAS
  • Manažer OHSAS
  • Auditor systému BOZP
  • Health and safety system auditor
  • Auditor BOZP
  • Rozšiřování způsobilosti auditorů jakosti na auditory EMS (Systém environmentálního managementu)
  • Auditor ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 19011, plánování auditu, metodologie a vyhodnocování auditu
 • Obsluha strojů
  • Lektor odborného výcviku obsluh stavebních strojů
  • Souhlas Ministerstva průmyslu a obchodu ČR se zřízením výcvikového zařízení obsluh stavebních strojů
 • Požární ochrana
  • Odborně způsobilá osoba v požární ochraně
 • Chemické látky
  • Autorizovaná osoba pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
 • Ostatní
  • Konzultant a trenér logistiky (vzdělávací program "Vzdělávání lektorů na logistické akademii")
  • Odborná způsobilost v elektrotechnice dle §8 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  • Revize, revizní zkoušky a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení včetně revizí elektrických zařízení výtahů
  • Osvědčení o absolvovaných kurzech na Dánské technické univerzitě


Certifikáty a osvědčení předložíme na Vaše požádání na tel. čísle 604 896 158, nebo e-mailem: lskacal@seznam.cz

TOPlist Copyright © 2010 | vytvořil Martin Tomášek. Wedos